Aliran Proses


TAWARAN PENYAMBUNGAN KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 SECARA ONE-OFF BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19
Dimaklumkan bahawa Pegawai Farmasi lantikan kontrak Gred UF41 di KKM yang memenuhi syarat-syarat berikut adalah layak untuk menerima tawaran penyambungan kontrak secara one-off berikutan wabak COVID-19 selama satu (1) tahun:
  1. pegawai lantikan kontrak tahun 2016 dan 2017 yang telah setuju terima kontrak enam bulan kedua berikutan COVID-19 dan tamat dengan jayanya; dan
  2. pegawai lantikan kontrak tahun 2018 yang berjaya menamatkan kontrak pada tahun 2021.

Urusan ini telah selesaikan diadakan untuk semua lantikan yang layak kecuali bagi lantikan Bil 3 Tahun 2018 (30.7.2018) sehingga Bil. 5 Tahun 2018 (12.11.2018). Sehubungan itu, urusan ini akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut tarikh lantikan melalui sistem e-Pharmacist. Pegawai yang terlibat akan menerima e-mel pemakluman mengenai sesi muat turun dokumen pelarasan pada hari sistem dibuka dan dokumen tersebut hendaklah dimuat turun oleh pegawai dalam tempoh yang ditetapkan. Jadual sesi muat turun dokumen tawaran penyambungan kontrak secara one-off berikutan wabak COVID-19 adalah seperti berikut:

Bil Tarikh lantikan *Sesi muat turun dokumen
1 Bil. 3 Tahun 2018 (30.7.2018) 31.5.2021 (Isnin) jam 12 tengah hari hingga 3.6.2021 (Khamis)
2 Bil. 4 Tahun 2018 (1.10.2018) 4.6.2021 (Jumaat) jam 12 tengah hari hingga 8.6.2021 (Selasa)
3 Bil. 5 Tahun 2018 (12.11.2018) 9.6.2021 (Rabu) jam 12.30 tengah hari hingga 13.6.2021 (Ahad)

*Sesi muat turun ini adalah tertakluk kepada ketersediaan sistem e-Pharmacist ketika itu. Sebarang perubahan akan dimaklumkan melalui e-mel kepada pegawai.


Tawaran ini adalah terbatal sekiranya berlaku peletakan jawatan, penamatan kontrak atau isu tatakelakuan sepanjang tempoh kontrak pegawai di KKM. Penempatan bagi semua pegawai terlibat adalah dikekalkan di penempatan sedia ada.

Dokumen yang telah lengkap hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Sumber Manusia, KKM melalui Ketua Jabatan masing-masing. Sebarang pertanyaan lanjut, boleh dikemukakan melalui e-mel kepada bsmlantikan@moh.gov.my

Sila klik Log Masuk untuk meneruskan permohonan ini.
Sekiranya anda masih belum pernah menggunakan sistem ini. Sila klik Pendaftaran Baru untuk meneruskan Permohonan anda.
Untuk makluman tuan/puan, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperoleh pensijilan MS ISO 37001 Anti Bribery Management System (ABMS). Sila scan kod QR di bawah untuk rujukan. Kerjasama tuan/puan adalah dipohon untuk membaca, memahami dan mematuhi Polisi Anti Rasuah.
Aliran Proses
Sebarang pertanyaan/cadangan, sila hubungi Bahagian Sumber Manusia ditalian 03-8883 2795 / 2798 atau emelkan kepada bsm2@moh.gov.my.
URL Counter
Web Tracker