Aliran Proses


STATUS PELANTIKAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BAGI LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 2 TAHUN 2018 (2 APRIL 2018)
Pegawai Farmasi Gred UF41 lantikan kontrak Bilangan 2 Tahun 2018(2 April 2018) boleh menyemak status pelantikan dan penempatan masing-masing di portal KKM Semakan Kerjaya mulai 1 Jun 2020 (Isnin).

Pegawai yang ditawarkan pelantikan tetap boleh membuat pilihan untuk setuju terima/ menolak tawaran pelantikan tetap sebagai Pegawai Farmasi Gred UF41 melalui portal e-Pharmacist mulai 1 Jun 2020 (Isnin) jam 12 tengah hari hingga 8 Jun 2020 (Isnin). Pilihan untuk setuju terima/ menolak tawaran pelantikan tetap adalah SEKALI sahaja.

Sekiranya pegawai MENOLAK tawaran pelantikan tetap ini maka pegawai akan ditawarkan pelantikan Pegawai Farmasi Gred UF41 secara KONTRAK. Oleh itu, pegawai hendaklah memuat turun surat tawaran dan borang perjanjian kontrak untuk pelantikan semula sebagai Pegawai Farmasi Gred UF41 secara kontrak melalui portal e-Pharmacist. Penempatan pegawai yang menolak tawaran pelantikan tetap adalah dikekalkan di penempatan sedia ada. Surat tawaran dan borang perjanjian kontrak hendaklah dicetak dan dikemukakan kepada Ketua Jabatan masing-masing dengan kadar segera.

Sebarang pertanyaan lanjut berkenaan tawaran pelantikan tetap melalui sistem e-Pharmacist boleh dikemukakan kepada Bahagian Sumber Manusia melalui e-mel kepada bsm2@moh.gov.my

Sila klik Log Masuk untuk meneruskan permohonan ini.
Sekiranya anda masih belum pernah menggunakan sistem ini. Sila klik Pendaftaran Baru untuk meneruskan Permohonan anda.
Sebarang pertanyaan/cadangan, sila hubungi Bahagian Sumber Manusia ditalian 03-8883 2795 / 2796 / 2798 atau emelkan kepada bsm2@moh.gov.my.
URL Counter
Web Tracker